Välkommen till

Föreningen Slupen

Vänerslupen Oskar II

Föreningen Slupen och Vänerslupen Oskar II

Föreningen Slupen är en ideell förening som bildades 1995 för att arbeta för byggandet av en Vänerslup vid Sjötorps varv. Vänerslupen Oskar II byggdes i Sjötorp under åren 1996 – 2004 och har sedan den var färdigbyggd haft sin hemmahamn i Sjötorp och Vänern.

Föreningen finns bland annat för att stödja driften och underhållet av Oskar II, samt för att aktivt arbeta för bevarandet av Vänerns och Göta kanals sjöfartstraditioner, kulturellt och historiskt.

Numera ingår även Smedjan i Sjötorp och ansvar för tändkulemotorerna i föreningens verksamhet.

Vi informerar

Nya hemsidan är under uppbyggnad.

Smedjan Sjötorp

Smedjan

Här beskrivs smedjan

Tändkulemotorer

Här beskrivs verksamheten med tändkulemotorer

Tändkulemotorer

Dokumentarkiv

Här kommer du kunna hitta mötesprotokoll med mera